Orientační vnější rozměry:

výška – 2206mm / max. průměr 1484mm. Jedná se o orientační údaje. Tento údaj bude ještě specifikován během zahájení sériové výroby nádob (přesné parametry použitého materiálu). Důvodem je rozdílné smrštění  polypropylenu a polyethylenu.  

Detaily rozměrů jsou součástí výkresu výrobku.

        

Hmotnost a tloušťka stěny:

 80 kg výrobku odpovídá – 8 mm tloušťka stěny.                                       

 

Technologie rotačního tváření:


Rotační tváření plastů je moderní technologie, která používá za základní materiál plastový prášek a přetváří jej pomocí gravitace, tepla, tvaru formy a pomalého otáčení do výrobku, který je dutý, nemá vnitřní pnutí a švy.
Výrobky mají přirozeně zesílené rohy a hrany a tenčí, pružnější stěny.
Do výrobku se dají přímo ve výrobním procesu zapracovat matice, šrouby a nátrubky, které pak slouží k upevnění výrobku ke konstrukci, nebo k montáži komponentů a dalších zařízení.

Výrobky jsou plně recyklovatelné, použitý materiál je naprosto čistý a proto nezatěžuje životní prostředí.

 

Materiálové vlastnosti - polypropylen:

 

Modifikovaný polypropylen s nízkou viskozitou, vysokými mechanickými vlastnostmi a dobrou tepelnou stabilitou.

 

VLASTNOST

JEDNOTKA

TYPICKÁ HODNOTA

ZKUŠEBNÍ METODA

INDEX TOKU TAVENINY (190/ 2,16 )

g/10 min

7

ISO 1133

MĚRNÁ HMOTNOST

g/cm3

0,900

ISO 1183

NAPĚTÍ NA MEZI KLUZU

MPa

26

ISO 527

OHYBOVÝ MODUL

MPa

1200

ISO 178

VRUBOVÁ HOUŽEVNATOST CHARPY 23°C

kJ/m2

7,5

ISO 179

TEPLOTA MĚKNUTÍ DLE VICATA

°C

148

ISO 306

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační.

 

 

Materiálové vlastnosti - polyetylén:

                                                                             

               

VLASTNOST

JEDNOTKA

TYPICKÁ HODNOTA

ZKUŠEBNÍ METODA

INDEX TOKU TAVENINY (190/ 2,16 )

g/10 min

4

ISO 1133

MĚRNÁ HMOTNOST

g/cm3

0,935

ISO 1183

NAPĚTÍ NA MEZI KLUZU

MPa

17,5

ISO 527

OHYBOVÝ MODUL

MPa

645

ISO 178

TEPLOTA MĚKNUTÍ DLE VICATA

°C

119

ISO 306

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační.